top of page

RAUTAVAN RATKAISUT

Tästä näet vuoden 2021 kuntavaalien teemat. Halusin jättää ne vaalien jälkeenkin luettavaksi. Ihan yhtä relevantteja edellen!

Helsingin keskustan kehittäminen on muutakin kuin väittely kävelykeskustasta. Kävely ja autoilu eivät ole toistensa vastakohtia. 

 

Haluan, että Helsingissä on hyvä kulkea kaikilla mahdollisilla liikkumismuodoilla. Elinvoimainen kaupunki tarjoaa mahdollisuudet autoiluun, kävelyyn, pyöräilyyn ja toimivaan joukkoliikenteeseen. HSL:n hallituksen puheenjohtajana olen huomannut, että liikenne on kokonaisuus, ei taistelukenttä. Sujuva liikenne on ympäristöystävällistä ja huomioi kaupunkilaisten erilaiset elämäntyylit.

Helsingin keskustan kehittäminen on paljon laajempi kysymys kuin väittely kävelykeskustasta. Elinvoimaisuutta pitäisi tarkastella kokonaisuutena. Minua on hämmästyttänyt jo pitkään, miksi vihreät ja vasemmisto eivät halua keskustelua kokonaisuudesta vaan keskittyvät näytösluontoisesti johonkin sinänsä seksikkäältä kuulostavaan muutokseen, joka aiheuttaa ongelmia kokonaisuudelle. Lue aiheesta lisää Facebook-postauksestani (Linkki)

Kaikille paras Helsinki rakennetaan yhteistyöllä.

 

Kaupunkia rakennetaan kaupunkilaisille. Kun Helsinkiin suunnitellaan uutta, minulla on tapana käydä paikalla ja tavata asukkaita. Kaupunkilaisten on oltava mukana suunnittelussa.

 

Uskon, että yritysten osaaminen täydentää kumppanina kaupungin toimintaa. Kannatan kumppanuuksia yritysten kanssa. Tiedän, että yrityksiltä löytyy paljon luovia ratkaisuja paremman Helsingin rakentamiseen.

Fiksu talous on ympäristön paras kaveri. 

 

Rakentaminen, liikenne ja energiaratkaisut ovat merkittäviä, myös ympäristön kannalta. Kaupungin talouden on oltava kunnossa, jotta valintoja tehdessä voidaan tehdä fiksuja, ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Hyvä ympäristö on meille elinehto. Talouskasvun on tapahduttava kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ympäristöä kunnioittaen.

Monimuotoinen Helsinki on viihtyisä ja sinne kuuluu asuntojen lisäksi pääsy lähiluontoon ja palveluihin.

Turvallisuus kasvattaa luottamusta tulevaan.

 

Olosuhteet voivat muuttua nopeasti ja kaupungin on osattava varautua arvaamattomiinkin haasteisiin. Turvallinen kaupunki toimii myös poikkeusoloissa. Lisäksi minulle on upseerina itsestäänselvyys, että puolustusvoimat ovat tärkeä osa Helsingin turvallisuutta.

Turvallisuus on myös tärkeä teema kaupunkisuunnittelussa. Kaikessa suunnittelussa on otettava huomioon asuinalueiden turvallisuus. Helsinki on onnistunut siinä, että asuinalueet eivät ole eriytyneet liikaa. Toisaalta Helsinkiin tarvitaan erilaisia asuinalueita. Asuinalueiden tilaa on tarkkailtava jatkuvasti ja reagoitava nopeasti jos tilanne jollain asuinalueella on heikkenemässä. Tutkimuksella on osoitettu, että tehokas keino ehkäistä eriytymistä, on tuoda alueelle omistusasumista.

bottom of page